Έφηβος
αναζήτηση του αδύνατου

Posts Tagged ‘λίτρα

Νέος τρόπος φορολόγησης

21/01/2009

Πρόταση αναδιάρθωσης της οικονομίας.   Προσλαμβάνονται κατ’ αρχή οι απαγωγείς του κ. Π. Παναγόπουλου απο το ΣΟΕ (πρώην ΣΔΟΕ).     Στη συνέχεια τους ζητάμε να περιγράψουν και εάν είναι δυνατόν να συντάξουν εγχειρίδιο χρήσης (δλδ manual), που θα περιγράφει λεπτομερώς  την μέθοδο και τον τρόπο με τον οποίον εκτίμησαν το ποσό που μπορεί να […]