Έφηβος
αναζήτηση του αδύνατου

Posts Tagged ‘ΙΚΕΑ

IKEA : Τιμές σε Ελλάδα και Γερμανία

8/05/2009

  Το έφερε το eMail   Σας επισυνάπτω τη σελίδα 10 του γερμανικού ηλεκτρονικού καταλόγου του ΙΚΕΑ και την αντίστοιχη σελίδα (14) του ελληνικού καταλόγου που είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον γερμανικό (εκτός βέβαια από τις τιμές). Οι ίδιες και μεγαλύτερες διαφορές τιμών ισχύουν σε όλες σχεδόν τις σελίδες των δύο καταλόγων ελληνικού και γερμανικού […]