Έφηβος
αναζήτηση του αδύνατου

Posts Tagged ‘ιατρική

Αυνανισμός : Επιτέλους βρέθηκε το manual!!!

20/02/2009

       «Απ’ όλα τα πάθη, που μαστίζουν και ατιμάζουν την ανθρωπότητα ο αυνανισμός είναι ίσως το πλέον επίμονο και ασφαλώς το πλέον επονείδιστο. (Fournier)   Την ζοφερή εικόνα, την οποίαν με τόση περιγραφικότητα συνοψίζουν οι παραπάνω λίγες λέξεις του Γάλλου ιατρού είχαμε μπροστά μας όταν αποφασίσαμε να φέρουμε στην δημοσιότητα το παρόν μικρό βιβλίο. […]